Letra da Música Hokkiko de Akira Kobayashi

Que bom que você chegou até aqui!
Veja abaixo a letra da música que separamos para você!

Música em MP3
1-
Mado wa yotsuyu ni nurete
Miyako sude ni toonoku
Kitá e kaeru tabibito hitori
Namida nagarete yamazu.

2-
Yume wa munashiku kietê
Kyoo mo yami o sassurau
Tooki omoi , hakanaki nozomi
On-nai ware o sarinu.

3-
Ima wa mokushite yukan
Nani o mara kataru beki
Saraba sokoku ,itoshiki hito yo
Assu wa izuko no mati ká

Outras Músicas de Akira Kobayashi

Conheça aqui outras músicas de Akira Kobayashi que você poderá gostar.

Baixar Música Hokkiko (Akira Kobayashi) em MP3

Você pode baixar (fazer o download) ou ouvir diretamente a música Hokkiko de Akira Kobayashi no seu celular ou computador através do player abaixo.

Ouvir "Hokkiko"
na Amazon Music Unlimited
Ouvir "Hokkiko"
na Amazon Music Unlimited
Baixar Música Agora!

Ficha Técnica da Música Hokkiko

Número de Palavras44
Número de Letras314
IntérpreteAkira Kobayashi

Na tabela acima você vai encontrar dados técnicos sobre a letra da música Hokkiko de Akira Kobayashi.

Amazon Music Unlimited