Letra da Música Sasurai de Akira Kobayashi

Que bom que você chegou até aqui!
Veja abaixo a letra da música que separamos para você!

Música em MP3
Yoru ga mata kuru omoide tsurete
Ore wo nakase ni ashi oto mo naku
Nani wo ima sara tsuraku wa nai ga
Tabi no akari ga tooku tooku urumu yo

Shiranu Takoku wo nagare nagarete
Sugite yukuno sa yo kaze no youni
Koi ni ikitara tanoshi karou ga
Doose shinu made hitori hitori botchisa

Ato wo furi mukiya kokoro bosoi yo
Sorede nakutomo harukana tabiji
Itsu ni nattara kono sabishisa ga
Kieru hi ga aro kiyou mo kiyou mo tabi yuku

Outras Músicas de Akira Kobayashi

Conheça aqui outras músicas de Akira Kobayashi que você poderá gostar.

Baixar Música Sasurai (Akira Kobayashi) em MP3

Você pode baixar (fazer o download) ou ouvir diretamente a música Sasurai de Akira Kobayashi no seu celular ou computador através do player abaixo.

Ouvir "Sasurai"
na Amazon Music Unlimited
Ouvir "Sasurai"
na Amazon Music Unlimited
Baixar Música Agora!

Ficha Técnica da Música Sasurai

Número de Palavras70
Número de Letras413
IntérpreteAkira Kobayashi

Na tabela acima você vai encontrar dados técnicos sobre a letra da música Sasurai de Akira Kobayashi.

Amazon Music Unlimited